<

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Tisztelt Munkavédelmi Szakemberek, Üzemorvos Kollégák, Cégvezetők!

A „Munkahelyi Kockázatelemzés és Értékelés”-nek tartalmaznia kell a pszichés,- pszichoszociális kockázatok felmérését, értékelését.

Mint már a bevezetőben is írtam, a munkaköri alkalmassági vizsgálatok és a betegellátás során nem kapunk átfogó képet a munkahely belső viszonyrendszeréről, a pszichés,- pszichoszociális stresszről.
Munkavédelemmel foglalkozó szakemberekkel egyeztetve jutottunk arra a következtetésre, hogy a kockázatok felmérése során nem keletkezik elegendő adat a pszichés stresszről, illetve ennek kiértékelése nem munkavédelmi feladat.
A pszichoszociális kóroki tényezőket illetően a jogszabályi kötelmek alapján csak az üzemorvos rendelkezhet adattal. (a 33/1998.NM 6.sz. melléklet-Pszichoszociális kóroki tényezők*-* Az adatokat csak a foglalkozás-egészségügyi orvos kérdezheti ki, és azokat szolgálati titokként kell kezelni.)

A pszichés,- pszichoszociális kockázatok felméréséhez szükséges adatok egy jelentős részét a dolgozók önbeszámolóján alapuló stressz-tesztből kapjuk. A teszt alkalmas arra, hogy egy cég szervezeti egységeit külön-külön mérjük fel. Külföldi munkavállalók esetén a teszt angolul, németül is elérhető.

Az „online tesztet” az alábbiak szerint tudja használni:
    - e-mailben vegye fel a kapcsolatot velem, és rendelje meg a „munkahelyi stressz-teszt” szolgáltatást
    - az egyeztetést követően adok egy kódot a cégnek, amivel már elkezdhetik a munkavállalók kitölteni a tesztet
    - a teszt egy előre meghatározott ideig érhető el
    - a teszt zárását követően e-mailben küldöm el a felmérést, értékelést

A teszt kiértékelése „alap” és „bővített” formában érhető el:

„Alap” kiértékelés    (minta)
    - a felmérés „Egészségügyi dokumentáció”
    - tartalma elégséges a pszichés,- pszichoszociális kockázat elemzéshez
    - általánosságban tesz javaslatot az intézkedési tervre
    - terjedelme 4 oldal (szervezeti egységenként)
    - a munkavállalói létszám maximum 100 fő
    - díja: …….. Ft (100 munkavállaló felett egyedi ár)

„Bővített” kiértékelés    (tartalom 1)  (tartalom 2)  (minta)
    - a felmérés „Egészségügyi dokumentáció”
    - munkahelyi-stresszről bővebben
    - tartalma: A kockázatbecslés öt lépése - részletesen
         A veszélyek és a kockázatok azonosítása
         A kockázatok értékelése és rangsorolása
         Döntés a megelőző intézkedésekről
         Cselekvés
         Nyomon követés és felülvizsgálat
    - konkrétan, részletesen tesz javaslatot az intézkedési tervre
    - terjedelme: minimum 29 oldal (szervezeti egységenként)
    - díja:
         10 munkavállalóig / ……… Ft
         25 munkavállalóig / ……… Ft
         40 munkavállalóig / ……… Ft
         75 munkavállalóig /……… Ft
         100 munkavállalóig / ……… Ft
         100 munkavállaló felett / egyedi ár
         amennyiben később rendeli meg a „bővített” kiértékelést, úgy az „alap” kiértékelés árát beszámítom!

A fizetés módja:
    - a foglalkozás-egészségügyi szerződött partnerek esetén – a teszt kiértékelését követően átutalással
    - egyéb esetekben a teszt kitöltését követően, a kiértékelés elküldése előtt átutalással

Dr. Tács Tímea
Családorvos, Foglalkozás-egészségügy szakorvos

mobil: +36 30/395 0919
e-mail: stressz@munkahely-stressz.hu
e-mail: info@orvosweb.hu
e-mail: info@uzemdoki.hu

www.orvosweb.hu
www.uzemorvos-budapest.hu
www.uzemdoki.hu

© 2016 - www.munkahely-stressz.hu 1077 Budapest, Wesselényi utca 11.    foglalkozás-egészségügy